You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Se încarcă...

Cântar feroviar static C-DECK

METAL-BETON
HEAVY DUTY

Cântar feroviar în structură mixtă metal-beton cu montaj suprateran, direct pe infrastructura căii ferate (fără lucrări de turnare beton in situ) relocabil, PREMIUM HEAVY-DUTY. Cântărire statică.
Structura platformei de cântărire C-DECK este mixtă metal-beton cu grinzi metalice - componenta activă de cântărire - montate pe fundatie prefabricată din beton tip C45/55 în conformitate cu DIN 1045 care se instalează direct pe infrastructura de piatră spartă a căii ferate.

Fără lucrări de turnare beton in situ.

2 sau 3 module
8 sau 12 celule de cântărire

Lungimi: 5+[5]+5m, respectiv 5+5+[5]+5m

 • Calitătile remarcabile ale unei constructii mixte metal-beton, robustă și suplă
 • Model de "top"

LUNGIME 15m 20m
PLATFORMĂ METAL-BETON
CAPACITATE (60t/modul) [t] 120 120
CLC [k] 80 80
SĂGEATĂ F [mm] 1:950 1:950
CONSUMURI 15m 20m
METAL [t] 10,4 15,6
BETON PREFABRICAT [mc] 8,0 13,5

AVANTAJELE MAJORE ALE ACESTUI DESIGN:

 • Constructie modulară (două sau mai multe module)
 • Fără fundatii costisitoare, turnate la fata locului
 • Instalat direct pe terasamentul de piatră spartă (amenajat în acest scop), lucrările sunt similare înlocuirii unui tronson de cale ferată cu altul
 • Orice sarcină dinamică mare, rezultată din circulatia pe căile ferate, cu orice viteză, nu are efecte asupra cântarului, acesta putând fi tranzitat de locomotive sau garnituri de tren
 • Eliminarea problemelor legate de drenarea apelor pluviale
 • Întreruperea minimă a liniei C.F. pentru montaj: 2 zile
 • Toate componentele sunt accesibile de deasupra
 • Relocare simplă cu recuperare integrală a sistemului
 • Mentenantă preventivă minimă
 • Recomandabil pentru medii Ex, acumulări minime de gaze explozive
 • Sistemul de șicane tip labirint previne acumulările de praf sau alte depuneri (noroi, zăpadă, pietre)

DIMENSIONARE CANTAR FEROVIAR

Cântarul feroviar poate avea orice lungime în intervalul 12..60m, lungime realizată prin combinarea modulelor active de cântărire de 5, 6 sau 7m și pozitionarea acestora la o distantă variabilă în intervalul 0/3..6m (zonă inactivă indicată între paranteze pătrate).

Dimensionarea se face prin optimizarea așezării modulelor active de cântărire în alternantă cu zonele inactive (libere) dintre ele în scopul obtinerii unei configuratii care să permită cântărirea unui tren cu minim (optim, zero) de vagoane dezlegate (optim, fără dezlegarea niciunui vagon).

Calculul prevede ca axa boghiului să fie pozitionată cât mai aproape de centrul modulului. Conform Instructiei 314 de norme și tolerante pentru constructia și întretinerea căii ferate (pag. 84), nu se admit cupoane de șină sub 3m lungime. Așadar, 3m este lungimea minima a unui tronson C.F. Pentru procesul de dimensionare, este absolut necesară o listă (cât mai completă) cu tipul vagoanelor care vor tranzita cântarul feroviar.

STRUCTURĂ

CLC
Concentrated Load Capacity
80K
SF
Factor de sigurantă (Safety Factor)
≥2
FEA
FEA (Finite Element Analysis)
f
Săgeata platformei sub sarcina maximă
<1:950
Structura de rezistentă a grinzilor de cântărire este considerată cea mai bună structură suport de grinzi “I” (extended steel I-beams), design recomandat ca fiind “the best practice” de cele mai competente autorităti internationale în domeniile transporturilor și a constructiilor de drumuri și poduri (cântarul feroviar fiind asimilat cu o structură-pod). De asemenea, design-ul platformei FLINTAB exclude spatii închise în care umiditatea excesivă poate initia procese de coroziune dinăuntru spre exterior.
Înăltimea de așezare a elementelor prefabricate de capăt este la 600mm măsurată de NST (nivel superior traversă). Elementele prefabricate de capăt cât și elementele prefabricate de tip U sunt armate cu otel beton PC52 și beton marca C45/55. Acestea se toarnă în cofraje speciale cu vibrarea betonului în timpul turnării. Grinzile de cântărire sunt o constructie din otel cu profile calitate S275 și tablă calitate S355. acestea sunt dimensionate prin FEA (Finite Element Analysis) și corespund diagramelor de încărcare conform UIC 71, având un factor de sigurantă > 2,5, și o săgeată < 1:950. Șina CF este de tip 49 cu toate elementele de prindere certificate AFER.

DESIGN MODULAR

TRANSPORT GABARITIC
GREUTATE PLATFORMĂ (1 modul):
 • 5m: 3,44t
 • 6m: 4,48t
 • 7m: 6,61t
INSTALARE RAPIDĂ ON-SITE
GREUTATE FUNDATIE:
 • 5m: 2,28t/buc
 • 6m: 2,81t/buc
 • 7m: 3,26t/buc
PRINCIPIU FIXARE ȘINĂ CALE FERATĂ

ACCES DE DEASUPRA PLATFORMEI SI CAPACE CURATARE

GREUTATE FUNDATIE
 • modul capăt (2 buc): 5,1t/buc
 • modul mijloc (2 buc):
 • 5m: 2,28t/buc
 • 6m: 2,81t/buc
 • 7m: 3,26t/buc

PROTECTIE

PROTECTIE ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR
Sistemul de cântărire nu este influentat în niciun fel de depuneri de praf, noroi, zăpadă sau înghet. Orice acces în spatiul grinzilor de cântărire este protejat prin realizarea de șicane de închidere, care nu permit pătrunderea de noroi, zăpadă sau pietre din terasamentul de piatră spartă sau alte obiecte mici.
SISTEM DE LIMITARE
Câte doi pivoti la capetele fiecărei grinzi, pentru preluarea fortelor transversale și longitudinale
PROTECTIE ANTICOROZIVĂ
Sablare si vopsire cu 2 straturi de grund si 2 vopsea ACRILIN 3
 • Sablare cu grit cu instalatie GRACO în cabină special amenajată
 • Vopsire cu instalatie airless, se ajunge la grosime strat final minim 120 microni
 • 2 straturi de grund cu grosime finală de minim 60 microni, anticoroziv pe bază de rășină epoxidică și poliaminoamidică, aditivi și solventi organici.
 • 2 straturi de vopsea ACRILIN E, cu grosime finală de minim 60 microni
CABLURI
Protectie împotriva lovirilor accidentale, strivirii, rozătoarelor, numeroaselor cicluri de înghet-dezghet.
CELULE ȘI CUTIE DE CONEXIUNI
Protectie împotriva vandalismului și accesului neautorizat.

INSTALARE CÂNTAR FEROVIAR

ALEGERE LOC INSTALARE

Conditii pentru linia ferată:
 • Lungime de aliniament: minim 60m.
 • Declivitatea maximă graduală pe lungimea a două vagoane: +/-10mm; pe toată lungimea de 60m se poate ajunge la +/-15mm (în amonte și în aval de cântar).
 • Nu există conditii particulare care trebuie impuse terasamentului sau suprastructurii în zona din vecinătatea cântarului.
 • Infrastructura cântarului este aceeași ca infrastructura căii ferate normale.

FILMUL INSTALARII - LUCRARI CALE FERATA

A. Avize anterior efectuării lucrării:
Proiectarea lucrărilor de amplasare a unui cântar feroviar se realizează de o unitate autorizată AFER. Documentatia verificată conform Legii 10/1995** este înaintată la AFER București (numai caietul de sarcini tip), pentru verificare și analiză, apoi la Divizia Linii în vederea autorizatiei C.F.R. de executie. Obtinerea autorizatiei de construire este în sarcina clientului.

B. Executie lucrare:
În sinteză, procesul de instalare pe linie ferată industrială ecartament 1435mm (CN=cale normală) constă în:
 • Demontarea șinelor și traverselor C.F. pe o lungime determinată de dimensiunea cântarului feroviar
 • săpătura la cotă și amenajarea terenului (îndepărtarea stratului de piatră, acolo unde este cazul, până la un strat curat (fără să fie impregnat cu pământ, uleiuri, păcură, etc.)
 • transportul cântarului din fabrică (FLINTAB Engineers and Constructors, Tecuci, jud. Galati) - necesar două camioane
 • macara 25T pentru descărcare și montaj
 • instalarea fundatiilor prefabricate din beton direct pe infrastructura terasamentului de piatră spartă al căii ferate la 60cm sub nivelul inferior al șinei (NIS)
 • montajul grinzilor active de cântărire
 • refacerea continuitătii căii ferate și a terasamentului de piatră spartă.
Lucrările C.F. includ:
 • măsurători topografice
 • scoatere materiale de balastare din linie până la talpa traverselor / sub talpa traverselor
 • umplutură de balast între linii
 • compactare strat de balast cu placă vibrocompactoare (minim 95%)
 • operatiuni auxiliare la lucrările de suprastructură a liniilor: tăierea și găurirea șinelor din amonte și din aval de cântar
 • rectificarea rosturilor de dilatatie
 • burajul traverselor de beton pe pat nou / riparea liniilor ferate pe traverse de lemn
 • înlocuirea șinelor de cale ferată tip 40 acolo unde este cazul cu șine de cale ferată normală tip 49 și material mărunt de cale
Notă suplimentară:
În cazul în care șina existentă diferă de tipul 49 (veche, tip 40), jonctiunea celor două tipuri implică un cost suplimentar care va fi evaluat de la caz la caz. Trecerea de la șină tip 49 la șină tip 40 se poate face numai cu cupoane de tranzitie (eclise de racordare) astfel: pe toată lungimea activă a cântarului feroviar, există montată șină C.F. tip 49 cu toate accesoriile de prindere.
Cadrul cântarului este prelungit cu o lungime echivalentă a trei traverse, pe care se află accesoriile de prindere pentru integrarea cântarului în linia curentă (pentru șina C.F. tip 49). Pentru conectare la șină tip 40, șina tip 49 de pe cântar se continuă cu un tronson de 3m șină tip 49 la care se sudează un tronson de șină tip 40 din șina existentă.
Instructiunile de instalare sunt explicate în detaliu în fișierul “Instructiuni de instalare cântar feroviar C-DECK”
PASUL 1: Se îndepărtează vechile șine pe lungimea cântarului și pe încă 6m de ambele părti ale sale.
PASUL 2: Se îndepărtează balastul pe o adâncime de minim 600mm de la suprafata superioară a traversei.
PASUL 3: Se amenajează terenul instalării în vederea unui drenaj eficient.
PASUL 4: Se pregătește și se compactează patul de balast ce va servi drept fundament pentru noul cântar.
PASUL 5: Se transportă sectiunile cântarului feroviar și se descarcă la locul de instalare.
PASUL 6: Se efectuează așezarea și pozitionarea modulelor platformei de cântărire.
PASUL 7: Se determină nivelul sectiunilor cântarului cu ajutorul unor instrumente speciale.
PASUL 8: Se montează șinele de legătură.
Transport cantar feroviar
Capacitate: 120t
Diviziune: 50kg
Transportul este gabaritic, necesitând câte un camion pentru fiecare modul livrat. Instalarea se efectuează rapid on-site cu ajutorul unei macarale de 25t cu care se vor ridica prefabricatele din beton și grinzile de cântărire și se vor amplasa pe terasamentul de piatră spartă special amenajat.
Lungimea minimă de aliniament a căii ferate unde se dorește instalarea sistemului de cântărire trebuie să fie de 60m cu o declivitate maximă graduală pe lungimea a două vagoane (+/-10mm). Cântarul se va integra perfect în structura căii ferate având aceeași infrastructură. Elementele prefabricate de capăt cât și elementele prefabricate de tip U sunt armate cu otel beton PC52 și beton marca C45/55.
TRANSPORT GABARITIC MACARA [t] GREUTATE MODUL [t]
2 camioane 25t 3,44t

Celule de cântărire FLINTEC GERMANIA RC3-30t-C4

 • Certificare: certificat de test nr. D09-99.09 emis de PTB GERMANIA, organism notificat în Uniunea Europeană
 • Material: otel inoxidabil 17-4 PH (1.4548)
 • Etanșare: complet ermetică - prin presetupă etanșă sticlă pe metal; utilizare în medii industriale “outdoor”
 • Grad de protectie: IP68 / IP69K
 • Cântărire: permite efectuarea operatiilor de cântărire
 • Au proprietatea de a aduce întotdeauna în pozitie verticală platforma de cântărire (self-alignment ROCKER COLUMN loadcell). Capacitatea fiecărei celule este de 30 tone, conform celei mai bune practici de selectie în scopul fiabilitătii maxime pe o durată mare de exploatare
 • Suprasarcina de sigurantă: 200%
 • Suprasarcina de sigurantă la eforturi laterale: 100%
 • Filtru digital: automat cu ajustarea ratei de conversie cu reglarea numărului de eșantioane (1, 2, 4, 8, 16, 32)
 • Interfată asincronă: RS485 half duplex, multidrop cu adresă de retea, rata de transfer reglabilă în intervalul 2400..38400, data bits și paritate, parametrii care pot fi programabili
Celulele de compresiune self-alignment reprezintă cea mai bună variantă pentru preluarea sarcinilor statice și dinamice mari!

Cutie de însumare

FRP (fiberglass reinforced polyester) IP66, presetupe IP68, silicagel, placă de conexiuni echipată standard cu eclatori de protectie pentru șocuri electrice.

Indicator digital de cântărire SysTec GERMANIA IT8000E

 • Certificare: certificat de examinare CE de tip D11-09-021 rev.1 emis de PTB GERMANIA, organism notificat în Uniunea Europeană
 • Material carcasă: otel inoxidabil
 • Cerinte obligatorii standard:
 • Cerinte obligatorii standard:
  • interfată de comunicatie serială RS232 aprobată pentru conectarea la o statie PC
  • echipare standard cu DSD (Data Storage Device) memorie martor “aliby”; înregistrări unic identificate pentru evaluarea trasabilitătii cântăririlor
 • Tehnologie: MCP (Multi Cell Processing Technology)
 • Calibrare: digitală, prin meniu dedicat
 • Tastatură: On/Off, Sum, Zero, Tare, Print, Function

Statie PC și imprimantă

Configuratia medie a pietei, cu sistem de operare preinstalat:
 • Procesor 2.0GHz
 • Memorie 2.0GB
 • HDD 20GB
 • Monitor cu rezolutie nativă 1280x1024 sau 1440x900
 • Interfată serială tip RS232/USB sau o interfată ethernet TCP/IP
 • Sistem de operare Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista SP1 sau Microsoft Windows 7
 • Imprimantă laser alb-negru HP LaserJet PRO P1102

Software

Sistem software de management al tranzactiilor comerciale:
 • Operare ușoară pe bază de ferestre, meniuri și liste
 • Monitorizare în timp real a greutătii
 • Tipărire, inclusiv vizualizarea notelor de cântărire emise
 • Gestiune date de cântărire cu emitere note de cântar și salvarea acestora în baze de date (dată, oră, TARA, BRUT, NET, produs, etc.)
 • Raportare tranzactii comerciale pe perioade selectabile de timp
 • Protectie împotriva intentiei de utilizare frauduloasă a datelor de cântărire

FLINTAB RC3D Software

Software specializat pentru verificarea și programarea celulelor de cântărire digitale FLINTEC RC3D, care permite până la 12 conexiuni simultane cu senzorii de masă ai cântarului feroviar. Avantajele folosirii acestor celule digitale de ultimă generatie sunt:
 • Fiabilitate și precizie la cântărire
 • Calibrare ușoară
 • Determinarea rapidă a celulei defecte în cazul unei reparatii

Pachet de protectie electrică suplimentară EEP

 • Priză cu eclatori și sigurante rapide pentru protectie la supratensiuni și șocuri electrice în reteaua de alimentare
 • Sursă de tensiune neinteruptibilă UPS minim 500VA
 • Prelungitor cu prizele necesare sistemului în ansamblu

ECHIPAMENT VIDEO

Sistem de supravegere video în cabină pentru vizualizare pozitionare vagoane / alegere configuratie cântărire cu monitor video dedicat.

ECHIPAMENT Ex / Load

 • Set de celule de cântărire analogice FLINTEC
 • Germania RC3 zone 1, 2 (gas) and 21, 22 (dust) în conformitate cu EEx ia IIC T6...T4 T130°C ATEX
 • Set bariere de sigurantă
 • Indicator digital de cântărire pentru zonă normală
 • Afișaj de exterior local.
NOTA IMPORTANTA
Greutatea unui vagon este suma greutătilor fiecarui boghiu cântărit pe o sectiune. Programul de cântărire compară permanent în timpul încărcării greutătile celor două boghiuri care nu trebuie să difere cu mai mult de 300-400kg.
În cazul când această valoare este depășită, încărcarea vagonului cisternă cu gaz lichefiat este automat blocată. În acest fel, sistemul de cântărire este redundant prin verificarea permanentă a greutătilor boghiurilor vagonului care se încarcă.
Deasemenea, terminalul de cântărire este prevăzut cu setarea a două valori pentru prealarma atingerii greutătii de încărcare și blocare încărcare peste valoarea greutătii admise pe vagon.
Încărcarea se face prin controlul debitului fin-grosier la începutul încarcării și grosier-fin la sfârșit de încarcare.

VERSIUNE CSI

Căi ferate cu ecartament normal, de 1435mm, caracteristic celor mai multe tări europene, asiatice, și africane.
Căii ferate pentru vagoane ucrainiene sau rusești, linie ferată industrială CL = cale largă, ecartament 1520mm.
Cântarele feroviare C-DECK se livrează la cerere cu ecartamentul lat 1520mm pentru statele din CSI. Deasemeni se pot livra și în constructie specială cu ecartament dublu:
 • Ecartament european 1435mm
 • Ecartament lat 1520mm
Avantajul constructiei speciale cu ecartament dublu este acela că vagoanele se pot cântări indiferent de ecartamentul lor.

FOTOGRAFII

Acest site web folosește cookie-uri. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră. Citește mai mult...