You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Se încarcă...

Media

Media

ANUNT PUBLIC

Articol creat in date de: 14.09.2020

FLINTAB S.R.L., titular al proiectului “Construire hală producTie cântare industriale (CAEN 2829 Fabicarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a., necesar pentru: POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritate de investiTii 2.2, Apel proiecte POR/780/2/2 PI 2.2 - IMM - Relansare)” anunTă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală producTie cântare industriale (CAEN 2829 Fabicarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a., necesar pentru: POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritate de investiTii 2.2, Apel proiecte POR/780/2/2 PI2.2 - IMM - Relansare)”, propus a fi amplasat în judeTul GalaTi, Municipiul Tecuci, cod poștal 805300, strada Prundului nr. 11.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secTiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaTii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunTului pe pagina de internet a autorităTii competente pentru protecTia mediului.

ANUNT PUBLIC

Articol creat in date de: 25.06.2020

FLINTAB S.R.L. anunTă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală producTie cântare industriale (CAEN 2829 Fabicarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a., necesar pentru: POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritate de investiTii 2.2, Apel proiecte POR/780/2/2 PI2.2 - IMM - Relansare)”, propus a fi amplasat în Mun. Tecuci, str. Prundului nr. 11, jud. GalaTi. InformaTiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu. ObservaTiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro.