You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Se încarcă...

Metrologie

Cele mai importante acte normative in domeniul evaluarii conformitatii
I. LEGISLATIE IN DOMENIUL ACREDITARII SI DOMENII CONEXE
 • Ordonanta Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare
II. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII
 • Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională
III. APARATE DE CÂNTĂRIT CU FUNCtIONARE NEAUTOMATĂ
 • Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată - republicare, cu modificările și completările ulterioare valabilă până la 19.04.2016
 • Hotărârea de Guvern nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, valabilă din 20.04.2016
 • Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
 • Ordinul 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare
 • Directiva 2009/23/EC privind aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată, valabilă până la 19.04.2016
 • Directiva 2014/31/UE privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piată a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, intrată integral în vigoare din 20.04.2016
IV. ALTE MIJLOACE DE MĂSURARE
 • Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
 • Ordinul 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr. 1055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare
 • Directiva 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, valabilă până la 19.04.2016
 • Directiva 2014/32/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), intrată integral în vigoare din 20.04.2016
V. Ghiduri
 • OIML R 76-1 Non-automatic weighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests
 • OIML 76-2 Non-automatic weighing instruments. Part 2: Test report format
 • OIML R106-1 Basculă - pod feroviară Cerinte metrologice și tehnice - Teste
 • OIML R106-2 Basculă - pod feroviară Formatul Raportului de încercări
 • OIML R107-1 Totalizatoare discontinue partea 1: Cerinte metrologice și tehnice - Teste de încercări
 • OIML R107-2 Totalizatoare discontinue partea 2: Formatul Raportului de încercări
 • OIML R61-1 Dozatoare gravimetrice cu functionare automată Cerinte metrologice și tehnice - Teste
 • OIML R61-2 Dozatoare gravimetrice cu functionare automată Formatul Raportului de încercări
 • OIML R51-1 Aparate de cântărit pentru sortare-etichetare cu funcţionare automată partea 1: Cerinte metrologice și tehnice - Teste
 • OIML R51-2 Aparate de cântărit pentru sortare-etichetare cu funcţionare automată partea 2: Formatul Raportului de încercări
 • Regulament CE 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
 • Decizia 768/2008/EC privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului
Acest site web folosește cookie-uri. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră. Citește mai mult...